E V E R Y T H I N G  H A S  B E A U T Y , 
B U T   N O T  E V E R Y O N E  S E E S  I T .

– Confucius

M A G I S K E  M I N N E R

 

Inspirasjon kommer i mange former. Det kan være kvisten som nærmest er deformert i et fantastisk mønster og form, det kan være fargene i treets blomster, de ville vindene som skaper mønster i sanden og det kan være folket i værbitte områder som utfører sin tradisjonsrike kultur.